USER'S LOGIN

Gian Karla M. Rodriguez, Aida P. Cawili, Emalyn B. Puyoc

ABSTRAK

Ang wikang binibigkas ng isang tao ay nagpapakita ng sariling pagkakakilanlan batay sa kanyang pinagmulan.  Sa pamamagitan ng wika nagagawa nitong makapaglahad ng mga impormasyon sa tao, at natututuhan din na bumigkas ng mga dapat malinang at mahubog sa kanyang sarili gamit ang wika. Nilayon ng mga mananaliksik na mabigyang kasagutan ang mga sumusunod; masuri at mapaghambing ang mga piling salitang pangkultural na may varyasyon sa pagbigkas ng pangkat Biga, Tongrayan at Limos ayon sa uri ng diin; makilala ng bawat pangkat ang iba’t ibang varyasyon ng pagbigkas gamit ang ibang wika. At mailapat ng bawat pangkat sa pakikipagtalastasan ang varyasyon ng wikang kanilang binibigkas bilang pagkakakilanlan sa kanilang kultura.

Ang Pangkat Biga, Tongrayan at Limos ay pinili ng mga mananaliksik na pag-aralan at gumamit ng deskriptib-analitik o palarawang pamamaraan na nilapatan ng pagsusuring istruktural at sosyolingguwistikal na disenyo.

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral kapansin-pansin ang yaman sa mga katawagan ng tatlong pangkat ng Biga, Tongrayan at Limos.  Nagkakaiba man sa paraan ng tono at diin ay hindi naging hadlang upang magkaunawaan ang 3 pangkat na pinag-aralan.

Napatunayan na malawak ang varyasyon ng kanilang salita na mabilis ding nagbabago. Napapanatili rin ang kanilang bigkas na naiiba sa ibang pangkat at may mga piling salitang pangkultural na kanilang ginagamit na mayroong iba’t ibang diin ng pagbigkas at kahulugan na kumikilala sa kanilang identidad o grupong kinabibilangan.

Keywords: Wika, Kultura, Sosyolingguwistiko, Kultura at Varyasyon

Online Users

We have 169 guests and no members online

AIHR 2020 COUNTDOWN